AKCJA PROTESTACYJNA
OZPTD
Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   

 

Spis :

 

RZECZNIK PRASOWY O.Z.P.T.Drogowego
Krzysztof Nowakowski

 

SPRAWOZDANIE  Z  PRZEBIEGU  PROTESTU

 

W  dniu  22 listopada  2002  r. Ogólnopolski  Związek  Pracodawców  Transportu  Drogowego zorganizował  protest  ostrzegawczy  pod  hasłem  "  OSZUKANI  PRZEZ  RZĄD  ".
Protest  odbył  się  w  siedmiu  ośrodkach  regionalnych  związku :

  1. Rzeszów
  2. Białystok
  3. Radom
  4. Zielona  Góra
  5. Łódź - Krośniewice
  6. Gliwice
  7. Bochnia

     W  trakcie  protestu  przedstawiciele  związku  złożyli  Petycje  do  Premiera  RP za  pośrednictwem  Burmistrzów , Prezydentów , Wojewodów . Natomiast  w  Poznaniu, Wrocławiu  i  Bydgoszczy  nie  odbył  się  protest  czynny - jedynie  wręczono  Wojewodom Petycje  do  Premiera  RP.
     Protest  miał  na  celu  zademonstrowanie   niezadowolenia  z  sytuacji  prawno-ekonomicznej przewoźników  drogowych. Celem  naszym  było  nie  utrudniać  życia  obywatelom  normalnego ruchu  drogowego . 
     W  ocenie  organizatorów  - protest  odbył  się  sprawnie , pokojowo , bez  zakłóceń. Protest  odniósł  zamierzony  skutek. Oczekujemy  na  szybką  reakcję  Rządu  na  zgłoszone  Petycje  oraz  przystąpienie  strony Rządowej  do  negocjacji  z  naszym  związkiem  w  terminie  2-ch  tygodni. Po  tym  terminie  Zarząd  Związku  podejmie  decyzję  zorganizowania  protestu  Generalnego , który  może  trwać  do  chwili  spełnienia  naszych  postulatów  zawartych  w  naszych  Petycjach do  Premiera  Rządu  Rzeczypospolitej  Polskiej.

 

Za  Komitet  Protestacyjny

Przewodniczący 
 Andrzej  Majewski


Na podstawie materiałów nadesłanych przez OZPTD

 


Ó Copyright by PSM S.C. 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone All Rights Reserved