Formularz zakładania konta e-mail
na serwerze www.psm.pl

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA
 

FOMULARZ REJESTRACYJNY KONTA

Nazwa firmy

 


          nazwa skrócona :  ( 3 - 20 znaków)

Adres siedziby :
Województwo

NIP

  ( 13 znaków)
Powiat

Gmina

Miejscowość

Kod

Ulica

dom

  lokal

telefon

telefon

( 15 znaków)

tel. kom. 

( 6 znaków)

fax

( 15 znaków)

proponowana nazwa

( 3 - 8 znaków)

proponowane hasło

( 8 znaków)

Forma prawna
Właściciele lub skład zarządu

Opis prowadzonej działalności

Przynależność do stowarzyszenia :

   oraz

Członek ZMPD tak     nie

ZMPD - nr komputerowy

Nazwisko osoby kontaktowej :      (15 znaków)

   


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved