Ograniczenia ruchu na drogach Europy
HOLANDIA

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA  > Zmiany w przepisach <   BELGIA   DANIA   FRANCJA    NIEMCY
 

HOLANDIA

I.  PRZEWÓZ PASAŻERSKI
     1.System zezwoleń
     2.Formalności celne
     3.Ruch drogowy
II. PRZEWÓZ ŁADUNKÓW
     1.System zezwoleń
     2.Formalności celne
     3.Ruch drogowy
     4.Opłaty fiskalne

Holandia zawarła dwustronne porozumienie o transporcie drogowym z Polską 16.03.1970r.

 

I  PRZEWÓZ PASAŻERSKI

I - 1   SYSTEM ZEZWOLEŃ

Transport międzynarodowy

Regulacja EC 684/92 ma zastosowanie dla usług wykonywanych dla dochodu pojazdów zarejestrowanych w państwie, które jest członkiem UE lub EEA. Dla wszystkich pozostałych państw powinno odnosić się do zawartości dwustronnych porozumień, zgodnie z którymi, w większości, zamknięte wycieczki zwolnione są z zezwoleń.
Dla usług, które podlegają zezwoleniom, wniosek powinien zostać złożony do Ministerstwa Transportu.
Regulacja ta została zastąpiona regulacją, która weszła w życie 11.12.98r.

Kabotaż

Regulacja EC 2454/92 ma zastosowanie dla usług wykonywanych dla dochodu pojazdów zarejestrowanych w państwie, które jest członkiem UE lub EEA.
Dla usług, które podlegają zezwoleniom, wniosek powinien zostać złożony do Ministerstwa

 

I - 2   FORMALNOŚCI CELNE

Dla Polski wymagany jest ważny paszport.

Dla kierowców wymagane są następujące dokumenty:

 • paszport
 • narodowe lub międzynarodowe prawo jazdy
 • tachograf lub indywidualna książka kontroli

Dla pojazdów wymagane są następujące dokumenty:

 • narodowy dowód rejestracyjny pojazdu
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 • międzynarodowa zielona karta ubezpieczeniowa

Dla pasażerów wymagane są następujące dokumenty:

 • paszport
 • lista pasażerów

Inne wymagane dokumenty:

 • pasażerski list przewozowy
 • zezwolenie na niezliberalizowane usługi

 

I - 3   RUCH DROGOWY

maksymalne ciężary i rozmiary

wysokość 4.00 m

szerokość 2.55 m

długość

 • autobus 2-osiowy 12.00 m
 • autobus 3-osiowy 12.00 m
 • autobus przegubowy 18.00 m

nacisk na oś

 • pojedyncza oś 10 t
 • napędowa oś 11.5 t
 • podwójną oś 18 t

dopuszczalny maksymalny ciężar

 • autobus 2-osiowy 21.5 t
 • autobus 3-osiowy 33 t

 

II   PRZEWÓZ ŁADUNKÓW

II - 1   SYSTEM ZEZWOLEŃ

 

Przewoźnicy drogowi z Polski mogą uzyskać konieczne zezwolenie na przewóz do, z lub tranzytem przez Holandię od odpowiednich krajowych władz. Transport na własny rachunek nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Kabotaż wewnątrz Holandii jest zabroniony dla wszystkich krajów z wyjątkiem członków UE, którzy posiadają Euro-licencję.

II - 2   FORMALNOŚCI CELNE

Dla Polski wymagany jest ważny paszport.

Dla kierowców wymagane są następujące dokumenty:

 • paszport
 • narodowe lub międzynarodowe prawo jazdy
 • tachograf lub indywidualna książka kontrolna

 Dla pojazdów wymagane są następujące dokumenty:

 • narodowy lub międzynarodowy dowód rejestracyjny pojazdu
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 • międzynarodowa zielona karta ubezpieczeniowa

Dla ładunków wymagane są następujące dokumenty:

 • list przewozowy CMR (nie dla transportu na własny rachunek)

 

II - 3   RUCH DROGOWY

maksymalne ciężary i rozmiary

wysokość 4.00 m

szerokość

 • pojazd / przyczepa silnikowe 2.55 m
 • pojazd chłodniczy 2.60 m

długość
(zgodnie z prawem holenderskim, niepodzielny ładunek może przekraczać niżej wymienione długości do przodu o 3.5 m od kierownicy i do tyłu o 5 m od tylnej osi. Dla przewozu samochodów, dozwolone jest tylne wystawienie o 1.5 m plus przednie wystawienie o 0.5 m, dając maksymalną całkowitą długość 20.00 m.

 • pojazd silnikowy / przyczepa 12.00 m
 • pojazd przegubowy 16.50 m
 • pociąg drogowy 18.75 m

nacisk na oś
(na drogach drugorzędnych nacisk na każde koło nie może przekraczać 2.4 t)

 • pojedyncza oś 10 t
 • oś napędowa 11.5 t
 • podwójna oś z odstępem między osiami
 • - poniżej 1.00 m 11 t
 • - od 1.00 m do 1.30 m 16 t
 • - od 1.30 m do 1.80 m 18 t
 • - powyżej 1.80 m 20 t
 • potrójna oś przyczepy lub naczepy o odstępie między osiami
 • - poniżej 1.30 m (włącznie) 21 t
 • - od 1.31 m do 1.80 m 24 t
 • - od 1.31 m do 1.80 m, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w bliźniacze opony i pneumatyczne zawieszenie lub odpowiednik 27 t

maksymalny dozwolony ciężar
(maksymalny ciężar całkowity jest ograniczony przez wagę osi maksymalnie do 50 t)

 • pojazd silnikowy
  • - 2-osiowy 21.5 t
  • - 3-osiowy 33 t
  • - 4- osiowy 43 t

(Holandia zezwala pod pewnymi warunkami ciężarówką 5-osiowe oraz większe na maksymalny ciężar 50 t)

 • przyczepa
  • - 2-osiowa 20 t
  • - 3-osiowa 30 t
 • pojazd przegubowy
  • - 3-osiowy 30 t
  • - 4-osiowy 40 t
  • - 5/6-osiowy 50 t
 • pociąg drogowy
  • - 4-osiowy 40 t
  • -5/6-osiowy 50 t

 

Ładunki wyjątkowe.

Dla pojazdów, które przekroczą powyższe ciężary i rozmiary, powinno się złożyć podanie do odpowiednich władz holenderskich.

 

II - 4   OPŁATY FISKALNE

Podatki pojazdów silnikowych

Przewoźnicy z Polski są zwolnieni z opłat podatkowych za wyjątkiem tranzytu przez Holandię.


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved