Informacje i komunikaty o zmianach
przepisów transportowych 
 > B E L G I A  <

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA    > Spis <   > Przepisy transportowe w krajach europy <   > ograniczenia w ruchu <
 

 Zaostrzenie kar za wykroczenia w ruchu drogowym

W nawiązaniu do wcześniej zapowiadanych zmian dotyczących karania kierowców ciężarówek na terenie Belgii uprzejmie informujemy, że nowe regulacje wchodzą w życie z dniem 1 września 2000 r.
Główne zmiany polegają na:

- większej dywersyfikacji kwoty mandatów:- dotychczas stosowane przepisy przewidują w zasadzie ujednolicony mandat w wysokości 10.000 BEF ' (ok: 500 DM), podczas gdy w nowych regulacjach, w zależności od stopnia przewinienia mandat może wynieść- około 2500 BEF do 50.000 BEF.

- możliwości kumulacji mandatów do łącznej kwoty 100.000 BEF (gdy kierowca popełnił kilka przewinień),

- wyraźnym określeniu możliwości odwoływania się od decyzji policji;

- uelastycznia się możliwości zapłaty za mandat - oprócz gotówki będzie można płacić- karta kredytowa (stosowne regulacje w tym zakresie przygotowuje Ministerstwo Finansów) oraz euroczekiem

Generalnie przyjęte rozwiązania zmierzają do uelastycznienia przepisów w tym zakresie. I tak za drobniejsze przekroczenia kierowca może otrzymać znacznie mniejszy mandat (nawet 2.500 BEF, podczas gdy za poważne przekroczenia wysokość mandatu może sięgać do 50.000 BEF (ok. 5.000 PLN), a nawet przy kilku mandatach być skumulowana do 100.000 BEF (ok. 10.000 PLN).

Jak informuje przedstawiciele tutejszego Ministerstwa Transportu przyjęte rozwiązania będą zbliżone do regulacji w innych krajach UE.

Przekazujemy w załączeniu tekst Rozporządzenia Królewskiego z 19.07.2000 wraz komentarzem. Jak zostaliśmy poinformowani tego rodzaju informacje miały być wysłane do poszczególnych krajów, a tym również do Polski.

Dotkliwość kar za poważniejsze przekroczenia może być bardzo znaczna, dlatego też polscy kierowcy powinni być absolutnie uprzedzeni o możliwych konsekwencjach takich przewinień.

 

Źródło: Ambasada RP w Brukseli


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved