ROZPORZĄDZENIE 
NR 79/30 SIERPNIA 2001 r.
Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   > Spis > Przepisy transportowe w krajach europy <  

 

Albania, Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Jugosławia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Unia Europejska

RUMUNIA
Rozporządzenie nr 79/30 sierpnia 2001 opublikowane w Official Journal nr 541/1 września 2001 przedstawiające nowe wartości dla:
 MAKSYMALNYCH DOPUSZCZALNYCH WAG I WYMIARÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W RUMUNII

 Objaśnienia:

 • E.R. – drogi europejskie przywrócone do stanu poprzedniego;
 • E – drogi europejskie;
 • M – zmodernizowane drogi europejskie;
 • NAGR – nie asfaltowe drogi żwirowe.
Lp.   E.R. E M NAGR
1. Maksymalne dopuszczalne wymiary w metrach
1.1. Długość
  Pojazd 12.00 12.00 12.00 12.00
Naczepa 12.00 12.00 12.00 12.00
Pojazd przegubowy 16.50 16.50 16.50 16.50
Zespół pojazdów 18.75 18.75 18.75 18.75
Autobus przegubowy 18.00 18.00 18.00 18.00
1.2. Szerokość
a. Wszystkie pojazdy  z wyjątkiem chłodni 2.55 2.55 2.55 2.55
b. Pojazdy chłodnie 2.60 2.60 2.60 2.60
1.3. Wysokość wszystkich pojazdów 4.00 4.00 4.00 4.00
1.4. Pojazdy przewożące kontenery powinny stosować się do wymiarów znajdujących się pod podpunktami 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8        
1.5. Wszystkie pojazdy drogowe oraz zespoły pojazdów muszą mieć możliwość zrobienia koła o promieniu: zewnętrznym nie większym niż 12.5 m i promieniu wewnętrznym 5.3 m        
1.6. Maksymalny odstęp między osiami sworznia królewskiego lekkiej naczepy 12.00 12.00 12.00 12.00
1.7. Maksymalny odstęp naczepy mierzony w kierunku równoległym z długością osi zespołu pojazdów od czołowego zewnętrznego punktu miejsca ładunkowego za kabiną do końca zewnętrznego punktu naczepy minus odstęp pomiędzy tyłem pojazdu a przodem naczepy 15.65 15.65 15.65 15.65
1.8. Maksymalny odstęp mierzony w kierunku równoległym z długością osi zespołu pojazdów od czołowego zewnętrznego punktu miejsca ładunku za kabiną do końcowego zewnętrznego punktu naczepy 16.40 16.40 16.40 16.40
2. Maksymalny dopuszczalne wagi
2.1. Pojazdy będące częścią zespołu pojazdów
2.1.1. 2 osie naczepy 18 17 17 16
2.1.2. 3 osie naczepy 24 22 22 20
2.2. Zespół pojazdów
2.2.1 5/6 osiowy zespół pojazdów
a. 2 osiowy pojazd + 3 osiowa naczepa 40 40 40 38
b. 3 osiowy pojazd + 2/3 osiowa naczepa 40 40 40 38
2.2.2. 5/6 osiowy pojazd przegubowy
a. 2 osiowy pojazd + 3 osiowa lekka naczepa 40 40 40 38
b. 3 osiowy pojazd + 2/3 osiowa lekka naczepa 40 40 40 38
c. 3 osiowy pojazd + 2/3 osiowa naczepa przewożąca kontener ISO-12m w przewozach kombinowanych 40 40 40 40
2.2.3. 4 osiowy zespół pojazdów 
(2 osie pojazd + 2 osie naczepa)
36 36 36 34
2.2.4. 4 osiowy pojazd przegubowy (2 osiowy pojazd + 2 osiowa naczepa), jeśli odstęp (d), pomiędzy osiami lekkiej naczepy wynosi:
2.2.4.1. 1.3 m - 1.8 m 36 36 36 34
2.2.4.2 więcej niż 1.8 m 36* 36 36 34
2.2.5. 4 osiowy pojazd przegubowy (3 osiowy pojazd + 1 osiowa lekka naczepa) 34 34 34 32
2.2.6. Zespół pojazdów (2 osiowy pojazd + 1 osiowa naczepa) 30 30 30 28
2.2.7. Pojazd przegubowy (2 osiowy pojazd + 1 osiowa lekka naczepa) 30 30 30 28
2.3. Pojazd silnikowy
2.3.1. 2 osiowy pojazd 17 lub 18*** 17 16 16
2.3.2. 3 osiowy pojazd 24 lub 26** 22 lub 24 ** 22 22
2.3.3. 4 osiowy pojazd z dwiema osiami napędowymi 30 lub 32** 30 30 28
2.3.4. Pojazd mający więcej niż 4 osie 40 40 40 38
2.4. 3 osiowy autobus przegubowy 28 28 26 26
3. Maksymalny dopuszczalny nacisk na osie w tonach
3.1. Pojedyncza oś
  Nie napędowa pojedyncza oś 10 10 8 7.5
3.2. Podwójna oś naczepy i lekkiej naczepy
Suma ciężaru wchodzącego w skład osi, jeśli odstęp (d), między nimi jest:
3.2.1. Mniejsza niż 1 m (d <1.0) 11 11 11 11
3.2.2. 1 m - 1.3 m 16 16 15 14
3.2.3. Po wyżej 1.3 m - 1.8 m 17 17 16 15
3.2.4. 1.8 m i więcej 18 lub 20***      
3.3 Podwójna oś naczepy i lekkiej naczepy
Suma ciężaru wchodzącego w skład osi, jeśli odstęp (d), między nimi jest:
3.3.1. 1.3 m lub mniej 21 21 19 16.5
3.3.2. Między 1.3 m a 1,4 m 22 lub 24*** 22 20 18
3.4. Pojedyncza oś napędowa pojazdu
3.4.1. Oś napędowa pojazdu pod podpunktami 2.2.1, 2.2.2. 10 lub 11.5*** 10 9 8
3.4.2. Oś napędowa pod podpunktami 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.3, 2.4. 10 lub 11.5*** 1 9 8
3.5. Podwójne osie pojazdów
Suma ciężaru wchodzącego w skład osi, jeśli odstęp (d), między nimi jest:
3.5.1. Mniejszy niż 1 m (d<1.0> 10 lub 11.5*** 10 10 10
3.5.2. Powyżej 1 m - 1.3 m 15 lub 16*** 15 14 lub15*** 13
3.5.3. Powyżej 1.3 m - 1.8 m 18 lub 19*** 17 lub 18*** 16 15

*) Dodać limit 2 ton, kiedy maksymalny dopuszczalny ciężar pojazdu silnikowego wynosi 18 ton, maksymalny dopuszczalny ciężar podwójnej osi lekkiej naczepy wynosi 20 ton i oś napędowa jest zaopatrzona w bliźniacze koła i pneumatyczne zawieszenie lub ekwiwalent.

**) Obowiązuje kiedy oś napędowa jest wyposażona w bliźniacze koła i zawieszenie pneumatyczne lub jego ekwiwalent lub w przypadku kiedy każda oś napędowa jest zaopatrzona w bliźniacze koła i maksymalny ciężar na każdą oś nie przekracza 9.5 ton.

***) obowiązuje kiedy oś jest zaopatrzona w bliźniacze koła i pneumatyczne zawieszenie lub jego ekwiwalent.

 

OBJAŚNIENIA:

 • E.R. – europejskie drogi przywrócone do stanu poprzedniego = zawierają: autostrady drogi ekspresowe i inne drogi przywrócone do stanu poprzedniego.
 • Podwójna oś = kombinacja 2 osi z odstępem między nimi do 1.8 m. W przypadku gdy ciężar nierównomiernie rozkłada się na osie, ciężar najbardziej obciążonej osi będącej częścią podwójnej nie może przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciężaru na oś dla odpowiedniego rodzaju drogi.
 • Potrójna oś = kombinacja 3 osi z odstępem między osiami do 1.4 m gdzie ciężar na sąsiadujące osie będące częścią potrójnej nie może przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciężaru na podwójną oś (z takim samym odstępem między osiami), dla odpowiedniego rodzaju drogi.
 • Dla wieloosiowych składające się z 3 sąsiadujących osi, ciężar na jakąkolwiek grupę sąsiadujących osi nie może przekraczać dopuszczalnego ciężaru na oś przyporządkowaną (zależy od odstępu między osiami) dla odpowiedniego rodzaju drogi.

 

INNE WARUNKI KONSTRUKCYJNE NAŁOŻONE NA POJAZDY

Dla wszystkich pojazdów

 • Nacisk na oś napędową pojazdu lub zespołu pojazdów będzie wynosić co najmniej 25 % ciężaru pojazdu / zespołu pojazdów, używanego w ruchu międzynarodowym.

Zespół pojazdów

 • Odstęp między tylną osią pojazdu i przednią osią naczepy będzie wynosić co najmniej 3 m.
 • Maksymalna dopuszczalna waga zależnie od koła bazowego
 • Maksymalny dopuszczalny ciężar w tonach pojazdu 4 osiowego nie może przekraczać pięciokrotnego odstępu w metrach pomiędzy krańcowymi osiami pojazdu.

Lekkie naczepy

 • Odstęp mierzony horyzontalnie pomiędzy osiami sworznia królewskiego a każdego punktu przedniej części lekkiej naczepy nie może przekraczać 2.04 m.

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999 - 2001 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved